De informatie op deze website wordt gevoed door de Cultuurscouts. De Cultuurscouts vallen binnen het juridische kader van stichting SBAW.

Inhoud www.culturelekaartrotterdam.nl

1. SBAW streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet maken en houden van de inhoud van deze website.

2. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is.

3. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

4. Stichting SBAW kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Verwijzingen

1. Via culturelekaartrotterdam.nl wordt toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. SBAW kan voor deze informatie van derden niet aansprakelijk worden gehouden.

2. SBAW kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/pagina’s.

Publicaties op de site

1. SBAW behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van en op deze website verstrekte ‘algemene, campagne en beleids’ informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo's.

2. Het auteursrecht m.b.t. de door aanbieders verstrekte informatie ligt bij de aanbieders van de site.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting SBAW is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo’s worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Opmerkingen / correcties / feedback?

Mocht je vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan je denkt dat deze technisch of informatief onjuist is, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken via de gegevens in de rechterkolom. Alvast bedankt!

Contact informatie

Wil je meer weten over de Culturele Kaart?
Stuur je vraag naar info@culturelekaartrotterdam.nl
of bel naar 010 414 1700.

De Culturele Kaart Rotterdam is een product van:

Cultuurscouts

Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam

Postbus 22162
3003 DD Rotterdam

010 414 17 00
www.cultuurscouts.com
info@cultuurscouts.com

Om gebruik te kunnen maken van Google Maps moet javascript ingeschakeld zijn.