Terug naar overzicht


19 sep 30 okt

Kunst Rotterdam Noord

Kunst Rotterdam Noord

Het eerste deel van Karin Suter's nieuwe werk-cyclus `Ontological
Relativity' wordt in het voormalige Station Rotterdam Noord in September 2011 getoont.
Deze tentoonstelling bestaat uit twee delen; twee vitrinekasten die een curiositeiten kabinet tonen en een theatrale installatie. De tweede of (revisited) versie van `Ontological Relativityisonderdeel van het Bare House Project in het Zanaabazaar Museum in Ulaanbataar MongoliÎ in Oktober 2011.

De titel `Ontological Relativity' verwijzd naar een essay van de
amerikanse filosoof en logikus Willard van Orman Quine. Traditioneel is ontologie een tak van de filosofie, die de eigenschappen van Zijn beschrijft.
Het Zijn wordt als de wezenskern der dingen beschouwd, omdat
het in alles en iedereen aanwezig is en omdat alles en iedereen in dat algemene zijn voorkomt. De 'dingen' zelf worden ter onderscheid van hun fundamentele gemeenschappelijke eigenschap zijnden genoemd.
Vanuit deze achtergrond zal zij door het combinerende van verschillenden objecten, voorwerpen en teksten een rariteiten kabinet installeren.
Een dergelijk kabinet was tijdens de Renaissance in Europa een encyclopedische verzameling van voorwerpen waarvan categorische grenzen nog moesten worden bepaald, het werd beschouwd als microkosmos of theater van de wereld.
Symbolisch gezien zou men kunnen zeggen, dat een verzamelaar op deze manier een greep op de wereld hield door hem naar binnen toe microscopisch te reproduceren. In aanvulling op ,de achter glas geconserveerde wereld' bestaat de tweede deel van dit project uit een installatie in de vormalige wachtruimte van het station. Karin Suter's doel is het een ruimte te creÎren die bijna toevallig de vorm van een tentoonstelling heeft aangenomen. In haar werk installeert zij poÎtische landschappen in de ruimte door een sterk suggestieve en zeer symbolisch beeld- en objectgeoriÎnteerde taal te gebruiken.

Suter's werk is de uitdrukking van een multi-gelaagde confrontatie met mythologische en literaire thema's, natuurkunde, evenals kosmologische en theosofische theorieÎn en een specifieke kunst-historisch erfgoed/achtergrond. Het zijn vraagstukken over abstractie en suggestie, vervreemding en symbolen, soms ook versiering en textuur die haar bezig houden.
In haar werk onderzoekt zij de relaties tussen kennis en ervaring.
Karin Suter heeft een affiniteit voor de behandeling van uiteenlopende materialen die zij verwerk tot fragiele, soms fetish en vaak symbolisch geladen voorwerpen, die door hun indeling, plaatsing en titels een narratieve uitstraling of metaforisch potentieel krijgen.


De expositie in Kunst Rotterdam Noord richt zich naar buiten en is voor iedereen vrij toegankelijk. Men hoeft dus niet de hoge galerie drempel over.


contactinformatie

Kunst Rotterdam Noord

Bergweg 8
3036 BA  Rotterdam

artstationnorth@gmail.com

Om gebruik te kunnen maken van Google Maps moet javascript ingeschakeld zijn.

cultuurscout noord // sanne lansdaal

Ga naar cultuurscout